დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

მთავარი - მისია

 

თეგეტა აკადემიის მისიაა :
 

  • საავტომობილო ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრების მომზადება.
  • სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის მხარდაჭერა.
  • საავტომობილო მიმართულებით პროფესიული კვალიფიციური კადრების მომზადება და გადამზადება.
  • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებელების მონაწილეობის ხელშეწყობა.