მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ადაპტაციას, როგორც სამსახურეობრივ სიახლეებთან შეგუების მეთოდს. ამ უნარის გამომუშავება და გაძლიერება მათ დაეხმარება ყოველდღიურ გამოწვევებთან გამკლავებაში. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი