მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგი ემსახურება საქმიანი ურთიერთობების უნარების განვითარებას ნებისმიერი მიმართულებით დასაქმებული თანამშრომლისთვის. ტრენინგის შედეგად მონაწილეებს შეეძლებათ წარმართონ ეფექტური საქმიანი ურთიერთობები როგორც კოლეგებთან, ასევე ბიზნეს პარტნიორებთან და კლიენტებთან.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი