მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს კონფლიქტის არსი, გააცნოს მისი სტრუქტურა და გამომწვევი მიზეზებები. ტრენინგის შემედეგ მონაწილეებს  შეეძლებათ კონფლიქტური სიტუაციების დეესკალაცია.  ტრენინიგის მსვლელობისას მონაწილეები დახელოვნდებიან მოლაპარაკების ტექნიკებში და შეძლებენ აწარმოონ შედეგზე ორინეტირებული მოლაპარაკება. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი