მონაწილეთა რაოდენობა

4-8

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეები შეისწავლიან ლიდერობის სხვადასხვა ტიპებს, ისტორიულად გავრცელებულ მართვის მრავალფეროვან მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს. ტრენინგის შედეგად მონაწილეებს შეეძლებათ უკუკავშირის გაცემა და  გუნდის წარმატებულად მართვა.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი