მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან მიზნების ფორმულირებისა და დაგეგმარების ტექნიკებს, შეისწავლიან მიზნის მისაღწევ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს და შეეძლებათ საკუთარი მიზნების პრიორიტეტიზაცია. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი