მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან მოტივაციის მნიშვნელობას და როლს, მოტივაციის ასამაღლებელ ტექნიკებს. გაუჩნდებათ მიკუთვნებულობა სამსახურეობრივი მოვალეობებისა და გუნდის მიმართ.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი