მონაწილეთა რაოდენობა

6-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებისთვის სსასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის აგებულების, ძირითადი ძალური აგრეგატების მუშაობის პრინციპის, ტექნიკის სწორი ექსპლუატაციისა და გეგმიური სარეგლამენტო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის სწავლება.


ტრენინგის პროგრამა:
  • ტექნიკის აგებულება, კვანძების, სისტემების, აგრეგატების განხილვა, მათი დანიშნულება და მუშაობის პრინციპი. 
  • ტექნიკის მოხმარების წესები და პირობები. 
  • საექსპლუატაციო და უსაფრთხოების ნორმები.
  • ტექნიკის საბურავების მოვლა და ექსპლუატაცია
  • სარეგლამენტო სერვისების პერიოდები და აუცილებლობა პრაქტიკაში.
  • არსებული საგარანტიო შემთხვევების განხილვა, გამომწვევი მიზეზები და გადაწყვეტის გზები.

ტრენერი

Training

ოთარ სიხარულიძე

დირექტორი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი