მონაწილეთა რაოდენობა

6-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებისთვის სატვირთო ავტომობილის ძირითადი ძალური აგრეგატების მუშაობის პრინციპის, ტექნიკის სწორი ექსპლუატაცისა და გეგმიური სარეგლამენტო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.

ტრენინგის პროგრამა:
  • სატვირთო ავტომობილის ძირითადი აგებულება. 
  • კვანძების, სისტემების, აგრეგატების განხილვა, მათი დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები. 
  • სატვირთოს საბურავების მოვლა და ექსპლუატაცია.
  • ტექნიკის მოხმარების წესები და პირობები. 
  • საექსპლუატაციო და უსაფრთხოების ნორმები.
  • სარეგლამეტო სერვისების პერიოდები და აუცილებლობა.

ტრენერი

Training

ოთარ სიხარულიძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის უფროსი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი