მონაწილეთა რაოდენობა

6-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ტრენინგის მიზანია მძღოლების კვალიფიკაციის ამაღლება ავტომობილის უსაფრთხოდ მართვის მიმართულებით. კურსის განმავლობაში მსმენელები მიიღებენ ავტომობილის უსაფრთხოდ მართვისთვის საჭირო რჩევებს. ასევე, გაეცნობიან ავტომობილის უსაფრთხოების სისტემებსა და სწორად ექსპლუატაციის სტანდარტებს.


ტრენინგის პროგრამა:
 • პრე-ტესტი მონაწილეების ცოდნის დასადგენად.
 • ზოგადი მაჩვენებლები: სიჩქარე, მანძილი, დისტანცია, სამუხრუჭე მანძილი.
 • საავარიო სიტუაციების სტატისტიკური მაჩვენებლების განხილვა.
 • საავარიო სიტუაციების გამომწვევი ძირითადი მიზეზები.
 • უსაფრთხოების წესები სხვადასხვა კატეგორიის გზებზე გადაადგილებისას.
 • უსაფრთხო მართვის თავისებურებები სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში.
 • უსაფრთხო მართვის თავისებურებები სხვადასხვა გზის საფარზე.
 • ხილვადობა და მისი ზეგავლენა მართვის ორგანოების დროულ გამოყენებაზე.
 • ავტომობილში გამოყენებული უსაფრთხოების ელექტრონული სისტემები.
 • მაშუქები და საინფორმაციო დაფის ინდიკატორები.
 • საბურავი და მისი ზეგავლენა ავტომობილის მანევრირებაზე.
 • სამუხრუჭე სისტემა და მისი დამხმარე მექანიზმები.
 • აკვაპლანიერება.
 • ავტომობილთან ადაპტაცია, საჭესთან ჯდომის პოზიცია და ერგონომიული სალონი.
 • პოსტ-ტესტი ტრენინგის შედეგების გაზომვის მიზნით.

ტრენერი

Training

ოთარ სიხარულიძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის უფროსი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი