მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


ტრენინგის მიზანია მონაწილეებმა ისწავლონ დროისა და ენერგიის მართვის კონკრეტული მეთოდები, რაც დაეხმარებათ სამუშაო დროის დაზოგვაში და საქმის ბევრად ხარისხიანად შესრულებაში.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი