ფრონტ ოფისის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების პროექტი

როგორც იცით, " აკადემიაში" გაგრძელდა ფრონტ ოფისის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების პროექტი.

დეტალურად