Main Image
თეგეტა აკადემია რეგულურად ამზადებს თეგეტა ჰოლდინგის Front ოფისის თანამშრომლების სერვის პლიუსის და ეფექტური კომუნიკაციის მიმართულებით. ჯამში ამ მიმართულებით კვალიფიკაცია 1 200-მდე თანამშრომელმა აიმაღლა.