ისტორია

თეგეტა აკადემია არის ავტორიზებული კოლეჯი და მულტიფუნქციური  ტრენინგ-ცენტრი, რომელიც 2013 წლიდან აქტიურად ეწევა საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო საქმიანობას ტექნიკური და ბიზნეს მიმართულებებით.

თეგეტა აკადემიის მთავარი მიზანია კომპანიებს  სერვისების გაუმჯობესებაში თანამშრომლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაში, ახალი ცოდნისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაში დაეხმაროს. 

ამ დროისთვის თეგეტა აკადემიის მიერ მიღწეული შედეგები ასე გამოიყურება: 

-        60-მდე აქტიური ტრენინგ მოდული 
-        3 ავტორიზებული პროგრამა 
-        250-ზე მეტი ჩატარებული ტრენინგი 
-        6 000-მდე მონაწილე
-        ჩატარებული ტრენინგებით კმაყოფილების მაჩვენებელი - 97%

კოლეჯის შესახებ

თეგეტა აკადემიამ ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილებით მოიპოვა საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების უფლება. შპს თეგეტა აკადემია პირველი კერძო კოლეჯია, რომელიც თეგეტა რითეილთან თანამშრომლობით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კონცეფციით მოამზადებს კვალიფიციურ კადრებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების მიმართულებით. 

 კოლეჯის მისია: სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის მხარდაჭერა, საავტომობილო მიმართულებით კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება და გადამზადება, საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებელების მონაწილეობის ხელშეწყობა. 

კოლეჯის ხედვა: ინოვაციური ინსტრუმენტების გამოყენებით ავტო სფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღებისა და პროფესიული ზრდის უნიკალური შესაძლებლობების შექმნა. 

კოლეჯის ღირებულებები: თეგეტა აკადემია თავის საქმიანობას წარმართავს გუნდური მუშაობის, სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის, ინკლუზიურობის და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით.

About Image

თეგეტა აკადემიის გუნდი

Training

ოთარ სიხარულიძე

დირექტორი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი

Training

ეკატერინე გიგაშვილი

არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტი

Training

გიორგი ცინარიძე

დირექტორის მოადგილე

Training

დავით მეგრელიშვილი

ტრენინგების სპეციალისტი

Training

ეკატერინე შალიკიანი

ტექნიკური ტრენინგების მიმართულების პროექტების მენეჯერი

Training

დავით ონეზაშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

Training

გიორგი გაბედავა

ტექნიკური ტრენერი

Training

ლიკა მოსაშვილი

საქმისწარმოების სპეციალისტი

Training

ნინო ერისთავი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

Training

ია თედორაძე

რეესტრის მწარმოებელი

Training

მედეა მჭედლიშვილი

სასწავლო პროცესების მართვის კოორდინატორი

Training

გვანცა სამსონიძე

ბიზნეს ტრენერი

Training

მარიამ მაისურაძე

კომერციული პროექტების მენეჯერი

Training

ნინო ნათაძე

ტექნიკური ტრენერი

Training

სოფიკო გურალია

რეგიონალური მენეჯერი