მონაწილეთა რაოდენობა

10-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

50 საათი (2 თვე)

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანი, რომელსაც ეცოდინება ექსკავატორის  აგებულება და  მოვლა ექსპლუატაციის წესები  ასევე კადრს შეეძლება ექსკავატორის მეშვეობით გრუნტის გადაადგილების სხვადასხვა  ტიპის ოპერაციების დაგეგვა/შესრულება, უსაფრთხოების  და ტექნიკის სწორი ოპერირების წესების დაცვით.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები, ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულების დასაქმებას ნებისმიერ სამშენებლო ან მსგავსი პროფილის მქონე  კომპანიაში, სადაც სამუშაოების შესასრულებლად  გამოიყენება ექსკავატორი.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა:  bit.ly/45vBQCM 

კურსის პროგრამა: 

 • ექსკავატორის  საკვანძო აგრეგატების ცოდნა/შემოწმება
 • ექსკავატორის  საკვანძო აგრეგატების ცოდნა/შემოწმება
 • ექსკავატორის  მართვის ორგანოების ცოდნა
 • შრომის უსაფრთხოების გათვალისწინებოთ ექსკავატორის  ოპერირების ცოდნა
 • დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაციის და კარიერული განვითარების მეთოდების  ცოდნა
 • ექსავატორის  მეშვეობით გრუნტის გადაადგილების სხვადასხვა ტიპის  ოპერაციების განხორციელების ცოდნა


კურსის სასწავლო შედეგები: 

 • იცის ელექტროობის და ჰიდრავლიკის  საფუძვლები
 • იცის  ექსკავატორის   ძირითადი კვანძების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის ექსკავატორის  დამატებითი აგრეგატების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის ექსკავატორის მოვლა ექსპლუატაციის წესები
 • იცის ექსკავატორის  სარეგლამენტო სერვისის ინტერვალები
 • იცის ექსკავატორის დასაშვები დატვირთვები
 • იცის ექსკავატორის ჰიდრავლიკური მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის ექსკაავტორის  ელექტრონული მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი: მოტეხილობის დროს.  სისხლდენის დროს, დამწვრობის დროს, დაბეჟილობის დროს.
 • იცის ზოგადი სანიტარული ჰიგიენური ნორმები
 • იცის უბედური შემთხვევების შეტყობინებისა და ავარიული სიტუაციების პროცედურები
 • იცის გარემოს დაცვის ნორმები
 • იცის სამუშაოს უსაფრთხოდ წარმოების ნორმები
 • იცის სამშენებლო მოედანზე არსებული პოტენციური საფრთხეები
 • იცის ეფექტური კომუნიკაციის წესი
 • იცის დამკვეთის მოთხოვნის ჩანიშვნის წესი
 • იცის საკუთრი მოვალეობები
 • იცის საკუთარი უფლებები
 • იცის პროფესიული განვითარების საშუალებები
 • იცის კაბინაში ასვლა -ჩამოსვლის ე.წ. „სამი საყრდენის წესი“
 • იცის მანქანის მუშა მდგომარეობაში მოყვანის ინსტრუქცია
 • იცის კაბინის მაჩვენებლებზე ასახული ნიშნები
 • იცის ციცხვის სწორად მოხმარების წესები
 • იცის ციცხვის ტიპები დანიშნულების მიხედვით
 • იცის გრუნტის სამუშაოების შესრულების წესი
 • იცის ექსკავატორით ნგრევითი სამუშაოების შესასრულებლად შესაბამისი მოწყობილობების შერჩევის წესი
 • იცის შესასრულებელ სამუშაოთა თანმიმდევრობა
 • იცის თვითმცლელის დატვირთვის წესი
 • იცის გზის მოჭრის წესი
 • იცის მდინარიდან ბალასტის ამოღების წესი
 • იცის ქვაბულის გათხრის წესი
 • იცის თაბაშირის და სხვა წიაღისეულის მოპოვების წესი
 
მომზადების პროგრამის დეტალები
პროგრამის ხანგრძლივობა:  50 საათი (1,5- 2 თვე)
მონაწილეობის ღირებულება: 1350 ₾

მომზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ექსკავატორ დამტვირთველის ოპერირების გამოცდილება საერთოდ არ აქვს და სურს ნულიდან აითვისოს პროფესია. 

გადამზადების პროგრამის დეტალები
გადამზადების პროგრამის ხანგრძლივობა: 30 საათი (1 თვე) 
მონაწილეობის ღირებულება (ერთ ადამიანზე): 675 ₾
 
გადამზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აქვს ექსკავატორის ოპერირების მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება და სურს, გაიღრმავოს კომპეტენცია.   
 
ღირებულების გადახდა ხდება წინასწარ, კურსის დაწყებამდე. 
 
კურსის თარიღები
თეორიული ტრენინგი: 
 • 6, 8, 10 ნოემბერი (ორშ, ოთხშ, პარ.), 19:00-21:30; 
 • 11 ნოემბერი (შაბათი), 10:00 - 15:00; 
 • 16 და 18 ნოემბერი (ხუთშ, შაბ.), 10:00 - 14:00
 • სიმულაციური და პრაქტიკული ტრენინგი: სიმულაციური ტრენინგები ჩატარდება თეორიულის პარალელურად, მონაწილეებთან ინდივიდუალიური შეთანხმების საფუძველზე. სრული კურსი დასრულდება 4 დეკემბრამდე. 

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა:  bit.ly/45vBQCM 

მომზადების პროგრამის დეტალები

პროგრამის ხანგრძლივობა:  50 საათი (2 თვე)
მონაწილეობის ღირებულება: 950₾
 
გადამზადების პროგრამის დეტალები
გადამზადების პროგრამის ხანგრძლივობა: 30 საათი (1 თვე)
 
 
მონაწილეობის ღირებულება (ერთ ადამიანზე): 475₾
 
 ჯგუფში მონაწილეების რაოდენობა:  10-15