მონაწილეთა რაოდენობა

8-14

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
კურსის მიმდინარეობისას მონაწილეები გაეცნობიან  საინფორმაციო უსაფრთხოების ძირითად საკითხებს: სანდო წყაროებისა,მოწყობილობების, ინტერნეტისა ,დოკუმენტაციის სწორად გამოყენების  და შენახვის მნიშვნელოვნებას.