ტრენინგის ხანგრძლივობა

20 საათი

ტრენინგის ფასი

840 ₾

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანი, რომელსაც ეცოდინება ჩანგლიანი  დამტვირთველის აგებულება და  მოვლა ექსპლუატაციის წესები.  ასევე, შეეძლება ჩანგლიანი  დამტვირთველის მეშვეობით ტვირთის გადაადგილების სხვადასხვა  ტიპის ოპერაციების დაგეგვა/შესრულება, უსაფრთხოებისა  და ტექნიკის სწორი ოპერირების წესების დაცვით.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები, ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულების დასაქმებას ნებისმიერ სასაწყობე მეურნებობაში  ან მსგავსი პროფილის მქონე  კომპანიაში, სადაც სამუშაოების შესასრულებლად  გამოიყენება ჩანგლიანი დამტვირთველი.


კურსის პროგრამა

 • ჩანგლიანი დამტვირთველის საკვანძო აგრეგატების ცოდნა/შემოწმება
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის მოვლა ექსპლოატაციის წესების ცოდნა
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის მართვის ორგანოების ცოდნა
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის ოპერირება შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის მეშვეობით ტვირთის  გადაადგილების
 • სხვადასხვა ტიპის  ოპერაციების განხორციელების ცოდნა


კურსის სასწავლო შედეგები 

კურსის დარულების შემდეგ მონაწილემ: 

 • იცის  ჩანგლიანი დამტვირთველის  ძირითადი კვანძების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის დამტვირთველის აკუმულატორების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის ჩანგლიანი დამტვირთველის მოვლა ექსპლუატაციის წესები
 • იცის ჩანგლიანი დამტვირტველის სარეგლამენტო სერვისის ინტერვალები
 • იცის ჩანგლიანი დამტვირთველის დასაშვები დატვირთვები
 • იცის ჩანგლიანი  დამტვირთველის ჰიდრავლიკური მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის ჩანგლიანი დამტვირთველის ელექტრონული მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის  ჩანგლიანი  დამტვირთველის  მუშა მდგომარეობაში მოყვანის ინსტრუქცია
 • იცის მაჩვენებლებზე ასახული ნიშნები
 • იცის ჩანგლის სწორად მოხმარების წესები
 • იცის ჩანგლის  ტიპები დანიშნულების მიხედვით
 • იცის ტვირთის დაფიქსირების წესი
 • იცის ჩანგლიანი დამტვირთველით სიმაღლეზე მუშაობისთვის საჭირო მოწყობილობების შერჩევის წესი
 • იცის შესასრულებელ სამუშაოთა თანმიმდევრობა
 • იცის საწყობში უკუსვლით გადაადგილების წესი
 • იცის სტელაჟებს შორის გადაადგილების წესი
 • იცის სამაცივრე კამერებში ტვირთის გადაადგილების  წესი
 • იცის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი: მოტეხილობის, სისხლდენის, დამწვრობისა და დაბეჟილობის დროს.
 • იცის ზოგადი სანიტარული ჰიგიენური ნორმები
 • იცის უბედური შემთხვევების შეტყობინებისა და ავარიული სიტუაციების პროცედურები
 • იცის გარემოს დაცვის ნორმები
 • იცის სამუშაოს უსაფრთხოდ წარმოების ნორმები
 • იცის საწყობში არსებული პოტენციური საფრთხეები


კურსის პროგრამის დეტალები:

მომზადების პროგრამის დეტალები
პროგრამის ხანგრძლივობა: 20 საათი ( 1 თვე)
მონაწილეობის ღირებულება: 840₾

მომზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ჩანგლიანი დამტვირთველის ოპერირების გამოცდილება საერთოდ არ აქვს და სურს ნულიდან აითვისოს პროფესია.
 
გადამზადების პროგრამის დეტალები
პროგრამის ხანგრძლივობა:  16 საათი (1 თვე)
მონაწილეობის ღირებულება: 420₾

მომზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ჩანგლიანი დამტვირთველის ოპერირების მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება აქვს და გაიღრმავოს კომპეტენცია.   

ღირებულების გადახდა ხდება წინასწარ, კურსის დაწყებამდე.
თუმცა შესაძლებელია ორ ნაწილად გადახდაც


კურსის თარიღები

 • თეორიული ტრენინგი (16 საათი): 5, 6 და 7 ივნისი (ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და პარასკევი ) 10:00-14:00 
 • სიმულაციური ტრენინგი: 10-14 ივნისი (2 საათი ინდივიდუალურად) 
 • პრაქტიკული ტრენინგი: 17-21 ივნისი (2 საათი ინდივიდუალურად)

სიმულაციური და პრაქტიკული ტრენინგების გრაფიკი შედგება მონაწილეებთან ინდივიდუალიური შეთანხმების საფუძველზე. 


რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიაკციო ფორმა: https://forms.gle/i7De4inseXGsSfpC7

თეგეტა აკადემიაში ჩანგლიანი დამტვირთველის ოპერატორის მოსამზადებელ პროგრამის გავლისას, კურსდამთავრებულები შეისწავლიან, თუ როგორ დაგეგმონ ტვირთის გადაადგილების ოპერაციები ჩანგლიანი დამტვირთველის მეშვეობით - უსაფრთხოებისა და ტექნიკის სწორი ოპერირების წესების დაცვით.

კურსზე შეძენილი ცოდნა და უნარები ხელს შეუწყობს მათ დასაქმებას ნებისმიერ სასაწყობე მეურნეობაში ან მსგავსი პროფილის მქონე კომპანიაში, სადაც სამუშაოების შესასრულებლად ჩანგლიანი დამტვირთველი გამოიყენება.