მონაწილეთა რაოდენობა

6-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებისთვის ჩანგლიანი დამტვირთველის აგებულების, ძირითადი ძალური აგრეგატების მუშაობის პრინციპის, ტექნიკის სწორი ექსპლუატაცისა და გეგმიური სარეგლამენტო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.

თეორიული ტრენინგის შინაარსი
 • ჩანგლიანი დამტვირთველების კლასიფიკაცია ტიპების მიხედვით (ელექტრო, ბენზინის, დიზელის) განსხვავებები, სპეციფიკები. 
 • დამტვირთველების კვანძების, სისტემების, აგრეგატების განხილვა, მათი დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები. 
 • ჰიდრავლიკური და სამუხრუჭე სისტემები, მათი მუშაობის პრინციპები. 
 • შიგაწვისა და ელექტრო ძრავის ტიპები, მუშაობის პრინციპი და კლასიფიკაცია.
 • დამტვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია და გეგმიური სერვისები.

პრაქტიკული ტრენინგის შინაარსი
 • დამტვირთველის მართვის სპეციფიკები
 • სწორი და უსაფრთხო მანევრირება
 • ტვირთვის გადატანის სპეციფიკები
 • დამტვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია პრაქტიკაში
 • დამტვირთველის სამუშაო პარამეტრების მონიტორინგი
 • დამტვირთველის გეგმიური სერვისები, საწვავის შევსება/დატენვა

მეთოდოლოგია
მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ ინდივიდუალურად შეასრულონ დამტვირთველის სწორად და უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყველა ოპერაცია ( წინასაოპერაციო შემოწმება, გადაადგილება, მანევრირება, ტვირთვის აწევა-დაწევა და სხვა).

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 8-16 საათი

ჯგუფში მონაწილეების რაოდენობა: 6-12 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 595 525 774

ტრენერი

Training

ოთარ სიხარულიძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის უფროსი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი