მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


ტრენინგის მიზანია,  თანამშრმლებს გააცნოს ვერბალური და არავერბალური ეფექტური კომუნიკაციის პრინციპები. აჩვენოს მისი სარგებლიანობა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე დაფუძნებით განუვითაროს ეფექტური კომუნიკაციის უნარი. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი