მონაწილეთა რაოდენობა

8-14

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
კურის მიმდინარეობისას მონაწილეები გაეცნობიან  საინფორმაციო უსაფრთხოების ძირითად საკითხებს: სანდო წყაროებისა,მოწყობილობების, ინტერნეტისა ,დოკუმენტაციის სწორად გამოყენების  და შენახვის მნიშვნელოვნებას. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი