მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

4 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


შინაარსი
გაგჩენია სურვილი, რომ იმაზე მეტს ხვდებოდე, ვიდრე ადამიანი საკუთარი სიტყვებით გეუბნება? ამ კითხვაზე პასუხს ტრენინგზე მიიღებ. სხეულის ენა გკარნახობს რა დგას სიტყვების უკან და როგორია ადამიანის განწყობა საუბრის დროს.
 
ტრენინგის მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს სხეულის ენა და დაეხმაროს იმ სიგნალების ამოცნობაში, რასაც ადამიანები სხეულის ენით გვაწვდიან. ასევე  ასწავლოს მონაწილეებს, როგორ უნდა გამოიყენონ ეს უნარი ეფექტურ კომუნიკაციაში.
 
ტრენინგის თემატიკა
  • რას ნიშნავს სხეულის ენა. 
  • რა მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციაში სხეულის ენას. 
  • რა დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხეულის ენის ტექნიკები 

შედეგი
ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ რაზე მიანიშნებს სხეულის ენა კომუნიკაციის დროს და შეძლებენ გამოიცნონ კომუნიკაციაში ჩართულ პირთა განწყობები და შეგრძნებები.

სამიზნე აუდიტორია
ნებისმიერი მსურველი, ვინც ხშირად არის ჩართული მოლაპარაკებებში, ვისაც აინტერესებს სხეულის ენა და სურს გაიუმჯობესოს კომუნიკაციის უნარი.
 
მეთოდოლოგია
ტრენინგი ეფუძნება Allan Pease, Barbara Pease მიდგომებსა და მეთოდოლოგიას