მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


კურსის მსვლელობისას ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან არავერბალური კომუნიკაციის ძირითად პრინციპებს. სხეულის ენის ცოდნა მათ დაეხმარება გამოიცნონ მოსაუბრის განწყობები, შეძლონ ტყუილის იდენტიფიცირება და აწარმოონ ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია საქმიან ურთიერთობებისას.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი