მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები დაეუფლებიან სტრესის მართვის მეთოდებს. კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ  რა არის სტრესი, მისი უარყოფითი და დადებითი მხარეები. ასევე, ეცოდინებათ  სტრესთან გამკლავების ტექნიკები. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი